Krzyż przy ul. Odrzańskiej

Ufundowany w 1923 r. przez Johanna i Annastasię Walla jako wotum w intencji tej rodziny. Tablica z napisem uszkodzona przez wandali.